Regler for rapportering

Foreningen får økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), basert på antall likepersonsaktiviteter. Det er derfor viktig å registrere tellende aktiviteter på likeperson.no. Som tellende likepersonsaktiviteter regnes oppsøkende likepersonsarbeid, samtale- og aktivitetsgrupper, med tre eller flere deltakere, og likepersonskurs som finner sted i Norge. Det gis poeng per dag aktiviteten gjennomføres.

  • Oppsøkende likepersonsarbeid: En samtale mellom likeperson i organisasjonen og person med funksjonsnedsettelse/pårørende i organisasjonens målgruppe, og som foregår ved personlig fremmøte. Andre former for erfaringsutveksling, anses ikke som oppsøkende likepersonsarbeid
  • Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset (minimum 45 min) samling ledet av en likeperson
  • Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter

For mer informasjon se her

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer