For likepersoner som skal registrere oppdrag, kurs eller aktivitet

Ops

Det jobbes med viktige oppdateringer på denne siden og den er midlertidig stengt for alle brukere. Vær tålmodig, så åpner siden seg snart igjen.

[login_fail_messaging]

Ny her? Kontakt oss og registrer din organisasjon.

For likepersoner som skal registrere oppdrag, kurs eller aktivitet

1. Logg inn

Logg inn med tildelt brukernavn og passord.

2. Registrer oppdrag

Etter innlogging vil du få tilgang på et skjema der du kan registrere ditt likepersonsoppdrag.

3. Ferdig

Når registreringen er gjennomført, vil du få bekreftelse på e-post.

Regler for rapportering av likepersonsarbeid

Foreningen får økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), basert på antall likepersonsaktiviteter. Det er derfor viktig å registrere tellende aktiviteter på likeperson.no. Som tellende likepersonsaktiviteter regnes oppsøkende likepersonsarbeid, samtale- og aktivitetsgrupper, med tre eller flere deltakere, og likepersonskurs som finner sted i Norge. Det gis poeng per dag aktiviteten gjennomføres.

  • Oppsøkende likepersonsarbeid: En samtale mellom likeperson i organisasjonen og person med funksjonsnedsettelse/pårørende i organisasjonens målgruppe, og som foregår ved personlig fremmøte. Andre former for erfaringsutveksling, anses ikke som oppsøkende likepersonsarbeid
  • Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset (minimum 45 min) samling ledet av en likeperson
  • Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer