- En nettside for registrering av likepersonsoppdrag

Innlogging

Info

Likeperson.no er en nettside for registrering av likepersonoppdrag. Registrerte data kan benyttes av organisasjoner i forbindelse med rapportering til Barne- ungdom og familiedirektoratet (Bufdir) og andre steder hvor organisasjonene søker om økonomiske tilskudd. Nye krav fra Bufdir stiller langt høyere krav enn tidligere til å registrere oppdragene, og de organisasjonene som er flinke til dette vil få en økonomisk gevinst i andre enden.

Ved opprettelse av konto på likeperson.no vil vi lage en tilpasset portal til deres organisasjon, dere vil få tilsendt brukernavn og passord.
For å se hvordan siden i praksis fungerer, se beskrivelse under eller prøv vår demo-side med Brukernavn: demo og Passord: demo.

Alle som registrerer oppdrag vil få en bekreftelse pr. e-post på at oppdraget er registrert.
Organisasjonene vil få utlevert 2-4 rapporter slik at man vil kunne ha god oversikt over likepersonsaktivitetene.

Likeperson.no er driftet av Orgservice AS (www.orgservice.no), og Orgservice vil levere ut rapporter til foreningene basert på de registreringene som er gjort.

Dersom en slik registreringsordning er noe for din organisasjon, eller om du skulle ha andre spørsmål, ta kontakt med oss via skjemaet her eller på telefon 22 20 03 90.

 

Hvordan bruke likeperson.no

Dere oppretter en brukerkonto ved å ta kontakt med oss og vil få tildelt brukernavn og passord.

Videre kan hver enkelt likeperson i organisasjonen logge seg inn etter gjennomførte aktiviteter og registrere sine oppdrag.

Deretter kommer man direkte inn på et skjema tilpasset din organisasjon.

 Storskjerm_registrering

Så vil dere 2 til 4 ganger i året motta en rapport over gjennomførte aktiviteter.

Storskjerm_registrering2

Vi tar oss av registrering, vedlikehold og rapportering til styret.

Dersom en slik registreringsordning er noe for din organisasjon, eller om du skulle ha andre spørsmål, ta kontakt med oss via skjemaet her eller på telefon 22 20 03 90.


Last ned brosjyren her